โซฟา เด็ก

โซฟา เด็ก

เด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กๆ วัยเตาะแตะนั้นเป็นวัยที่จะต้องมีการหัดเดิน หัดนั่งซึ่งพ่อแม่สามารถที่จะช่วยเหลือได้โดยการหาสิ่งของเครื่องใช้มาช่วยพัฒนาการด้านนี้ของลูกน้อย โซฟาเด็กเองก็ถือเป็นหนึ่งในตัวช่วยสำหรับการหัดนั่งของเด็ก
เพราะระหว่างการใช้งานโซฟาเด็ก เด็กจะเริ่มมีการทรงตัวให้สามารถนั่งได้อย่างมั่นคง


โซฟาเด็กนั้น มี 2 ประเภท ดังนี้

โซฟาเด็กอ่อน สำหรับหัดนั่ง :เป็นโซฟาที่มีการออกแบบมาเพื่อให้เด็กอ่อนได้ใช้เพื่อหัดนั่งทรงตัวโดยเฉพาะ
ส่วนใหญ่มักเป็นโซฟาแบบเป่าลมเมื่อเด็กนั่งลงบนโซฟาแล้วสามารถโยกเล่นเพื่อฝึกการทรงตัวได้มักทำเป็นโซฟาลายการ์ตูนต่างๆ เพื่อการดึงดูดให้เด็กมานั่ง หัดการทรงตัวนอกจากนั้นพ่อแม่ยังสามารถใช้เป็นที่หัดนั่งสำหรับการรับประทานอาหารหรือการใช้ร่วมกับโต๊ะเตี้ยๆ ได้อีกด้วยการเลือกซื้อโซฟาประเภทนี้ ให้เน้นที่ความทนทาน ของวัสดุที่ใช้เป็นหลัก
โซฟาสำหรับเด็กนั่ง : เมื่อเด็กสามารถที่จะนั่งทรงตัวได้แล้วควรเปลี่ยนมาโซฟาสำหรับเด็กนั่งโดยเฉพาะ โซฟาประเภทนี้เป็นฟูกหุ้มผ้าคล้ายกับโซฟาของผู้ใหญ่ แต่จะไม่สูงมากนัก มักทำเป็นลวดลายการ์ตูนเช่นกันเพื่อให้เด็กๆ สามารถนั่งได้อย่างเพลิดเพลินโดยพ่อแม่สามารถที่จะฝึกให้เด็กนั่งได้อย่างมั่นคงมากขึ้นนอกจากนั้นโซฟาเด็กประเภทนี้ยังสามารถที่จะกางออกเป็นฟูกสำหรับนอนได้อีกด้วยการเลือกซื้อโซฟาเด็กนั่งนั้นควรเน้นที่ความแข็งแรง ทนทาน ไม่พังง่ายและยังต้องเป็นโซฟาที่สามารถทำความสะอาดได้ง่ายอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ที่นอนปิคนิค   ที่นอนเด็ก