Browsing:

Category: ชุคเครื่องนอน

ทำไมที่นอนปิคนิค จะต้องสามารถพับเก็บ และเคลื่อนย้ายได้ง่าย

ทำไมที่นอนปิคนิค จะต้องสามารถพับเก็บ และเคลื่อนย้ายได้ง่าย ที่นอนปิคนิค จัดว่าเป็นที่นอนพกพาประเภทหนึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของการพกพาไปใช้งานนอกสถาบันที่ เช่น เข้าค่าย ไปแคมป์ปิ้งการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆ นอกจากนั้นแล้วที่นอนปิคนิคยังต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งด้วย นั่นคือจะต้องมีการออกแบบให้สามารถพับเก็บดูแลรักษา รวมไปถึงการพกพาเคลื่อนย้ายได้ง่ายอีกด้วย ทำไมที่นอนปิคนิค ควรจะต้องสามารถพับเก็บ และเคลื่อนย้ายได้ง่าย – ที่นอนจะต้องมีการกางออกเพื่อใช้งานอยู่เสมอ :ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในอาคาร นอกอาคาร ที่นอนปิคนิคก็จะต้องถูกกางออกเพื่อใช้งานอยู่ดีดังนั้นที่นอนก็ควรมีคุณสมบัติที่สามารถกางออกได้ง่าย พับเก็บได้ง่ายด้วยเช่นกันไม่เทอะทะ หรือมีน้ำหนักมากเกินไป จนทำให้การใช้งานนั้นไม่สะดวกสบาย – ที่นอนมักจะมีการใช้งานนอกสถานที่เสมอ : เช่น การไปแคมป์เข้าค่ายพักแรม และอื่นๆ อีกมากมาย ที่นอนจึงควรมีน้ำหนักเบาและมีการออกแบบที่ไม่เทอะทะซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาไม่สะดวกในการเคลื่อนย้ายอย่างมากที่นอนปิคนิคแบบไหนที่แนะนำให้ใช้ – ที่นอนฟองน้ำ : เป็นที่นอนที่มีน้ำหนักเบาอยู่แล้วทำให้สามารถพกพาได้สะดวกและมีการออกแบบให้พับเก็บหรือกางออกได้ง่ายด้วยเช่นกัน – ที่นอนใยเฟลท์ : หรือที่นอนที่ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ จุดเด่นคือความบางและเบาอยู่แล้ว ทำให้เวลาใช้งานและการเก็บรักษาตลอดจนการเคลื่อนย้ายนั้นสะดวกสบายอย่างมาก Read more…


ที่นอนปิคนิค   ที่นอนเด็ก